Droga Lutra

Turyńska Droga Lutra prowadzi jako droga pielgrzymów i wędrowców do więcej niż 30 turyńskich miejsc, które związane są z życiem i działalnością Reformatora Marcina Lutra. Oznaczana jest w całym kraju jako „Luther-L“. W centrum turyńskiej Drogi Lutra leży Erfurt. Stąd można udać się śladami Lutra trasami w czterech różnych kierunkach.  Część erfurcka turyńskiej Drogi Lutra prowadzi 60 kilometrów czterema pętlami od Starówki po granice miasta Erfurt.